Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo lịch thi môn Phương trình đạo hàm riêng, bậc tiến sĩ, ngành Toán giải tích, khóa 2018, như sau:

  • Ngày thi: 14g00 ngày 13/12/2019 (thứ Sáu)
  • Phòng thi: C42