ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

VÕ HOÀI VIỆT, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Khoa học máy tính – 62480101, với đề tài “Nhận dạng hành vi người trong video dựa trên đặc trưng hình dáng và chuyển độngvào lúc 14g00, ngày 20/12/2019, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM