LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

NCS. NGUYỄN DUY SANG, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân – 62 44 05 01, với đề tài “Nghiên cứu bột ớt đã chiếu xạ gamma bằng cơ chế nhiệt huỳnh quangvào lúc 8g30, ngày 02/11/2019,  tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM