THÔNG TIN HỌC BỔNG

Phòng Đào tạo Sau đại học xin chuyển tiếp thông tin học bổng Postdoc ngành Data Science và Machine Learning tại Đại học Tổng hợp L’Aquila, Italy theo nội dung file đính kèm.

Thông tin học bổng Postdoc

Mọi chi tiết xin liên hệ:

1. Antinisca Di Marco, Ph.D.
Associate Professor in Computer Science
Department of Information Engineering,
Computer Science and Mathematics
University of L’Aquila
Via Vetoio, snc – Coppito
67010 L’Aquila, Italy
ph. (+39) 0862433178
email : antinisca.dimarco@univaq.it
http://people.disim.univaq.it/adimarco/

Hoặc

2. TS. Nguyễn Thanh Phương, Nghiên cứu viên sau Tiến sĩ tại Đại học Tổng hợp L’Aquila

Email: phuong.nguyen@univaq.it

Trân trọng