ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 Số:  786  /KHTN-SĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 7 năm 2019

 

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

Chương trình phối hợp đào tạo giữa Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên và Viện John von Neumann, ĐHQG-HCM

http://www.hcmus.edu.vn

Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, ĐHQG-HCM, Viện John von Neumann, ĐHQG-HCM thông báo xét tuyển chương trình đào tạo thạc sĩ các ngành sau:

1. Ngành Khoa học máy tính hướng Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT):

1. Chỉ tiêu xét tuyển: 30

2. Đối tượng xét tuyển:

 • Các thí sinh tốt nghiệp đại học loại khá trở lên thuộc nhóm ngành Công nghệ Thông tin, ngành Điện tử-Viễn thông, ngành Toán-Tin học của các trường Đại học trong nước hay ngoài nước.
 • Học viên cao học năm thứ nhất thuộc nhóm ngành Công nghệ Thông tin, ngành Điện tử-Viễn thông, ngành Toán-Tin học của các trường Đại học trong nước hay ngoài nước.
 • Các thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần, ngành khác với ngành dự thi như sau: ngành Vật lý-Vật lý kỹ thuật; Hóa học; ngành Thống kê; ngành Sinh học-Sinh học ứng dụng; ngành Y học; ngành Kinh tế-Tài chính; ngành thuộc nhóm Kỹ thuật và Khoa học hoặc có tên tương tự khác phải hoàn thành Lớp chuyên đề.

3. Điều kiện và tiêu chuẩn xét tuyển:

 • Có đủ sức khoẻ để học tập.
 • Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của cơ sở đào tạo.
 • Đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định (xem mục 3)

2. Ngành Toán ứng dụng hướng Tài chính Tính toán Định lượng (QCF):

1. Chỉ tiêu xét tuyển: 25

2. Đối tượng xét tuyển:

 • Các thí sinh tốt nghiệp đại học trong nước và ngoài nước thuộc nhóm ngành: Toán ứng dụng, Toán-Tin học, Khoa học Máy tính, Công nghệ Thông tin, Kinh tế, Tài chính ngân hàng và Bảo hiểm.
 • Các thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần, ngành khác với ngành dự thi như sau: ngành Thống kê; ngành Kinh doanh, Kê toán, Kiểm toán; ngành thuộc nhóm Kỹ thuật và Khoa học hoặc có tên tương tự khác phải hoàn thành Lớp chuyên đề.

3. Điều kiện và tiêu chuẩn xét tuyển:

 • Có đủ sức khỏe để học tập.
 • Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của cơ sở đào tạo.
 • Đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định (xem mục 3)

3. Điều kiện ngoại ngữ:

Ngôn ngữ bắt buộc sử dụng cho chương trình này là tiếng Anh. Do đó, thí sinh phải thỏa ít nhất một trong các điều kiện sau:

 1. Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài mà trong đó ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Anh, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;
 2. Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng, có bằng tốt nghiệp các chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh được Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc ĐHQG-HCM công nhận;
 3. Có 1 trong các chứng chỉ trình độ ngoại ngữ quy định dưới đây còn trong thời hạn 2 năm kể từ ngày thi chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ dự thi, gồm các chứng chỉ sau:
IELTS TOEFL

(ETS cấp)

TOEIC

(L-R)

VNU-EPT
5.0 ITP: 450

iBT: 50

550 201-225

 

4. Qui trình xét tuyển:

4.1. Phỏng vấn xét tuyển:

Hội đồng chuyên môn sẽ phỏng vấn trực tiếp thí sinh bằng ngôn ngữ tiếng Anh dựa trên một số tiêu chí sau:

 • Khả năng học tập (Intellectual capability)
 • Động lực tham gia chương trình (Motivation for participating to this program)
 • Hướng nghiên cứu quan tâm (Preferred orientation)
 • Tự đánh giá về kiến thức, khả năng tham gia chương trình (Assessment of complimentary knowledge to be attending the program)
 • Khả năng tài chính (Financial capacity)
 • Kế hoạch học tập – tối đa 2 trang A4 viết tiếng Anh (Personal statement of purpose – Two pages maximum in English)
 • Nhận xét của giáo sư hướng dẫn bậc đại học (A Letter of recommendation from a professor in the applicant’s Bachelor program)

4.2. Phê duyệt danh sách trúng tuyển:

Căn cứ kết quả xét tuyển và đánh giá của Hội đồng chuyên môn, Hội đồng tuyển sinh xét duyệt danh sách đề nghị thí sinh trúng tuyển trình Thủ trưởng cơ sở đào tạo phê duyệt danh sách công nhận học viên cao học.

5. Thời gian nộp Hồ sơ dự tuyển, Phỏng vấn xét tuyển:

Stt

Nội dung

Đợt 1

1 Phát và nhận hồ sơ Từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 00 ngày 25/10/2019
2 Thời gian phỏng vấn (dự kiến) Ngày 04, 05/11/2019

 

Lưu ý:

 • Thí sinh mua và nộp Hồ sơ tại Phòng Đào tạo Sau Đại học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, Tp.HCM, hoặc Viện John von Neumann, ĐHQG-HCM, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM.
 • Lệ phí hồ sơ: 50.000đ/bộ
 • Lệ phí đăng ký xét tuyển: 500.000đ/thí sinh

(*) Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần, ngành khác cần hoàn thành Lớp chuyên đề (xem file đính kèm )

Mọi thông tin vui lòng liên hệ tại Phòng Đào tạo Sau đại học Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, (227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, TP.HCM), hoặc Viện John von Neumann, ĐHQG-HCM (Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thủ Đức http://jvn.edu.vn; E: quynh.ha@jvn.edu.vn; M: 0937367366)

Nơi nhận:

– ĐHQG-HCM để báo cáo

– Viện JVN

https://sdh.hcmus.edu.vn

– Lưu VT, SĐH

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG  

(đã ký)   

Trần Lê Quan