THÔNG BÁO
v/v không tổ chức lớp ôn tập đối với các môn ít học viên

Theo thông báo ngày 24/7/2019 của Phòng Đào tạo Sau đại học về việc chiêu sinh các lớp ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2019 – đợt 2, các lớp không đủ số lượng học viên đăng ký ghi danh sẽ không tổ chức ôn tập. Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc không tổ chức lớp ôn tập đối với các môn ít học viên như sau:

 1. Danh sách môn học không tổ chức ôn tập:
 • Đại số cơ sở
 • Giải tích cơ sở
 • Cơ lượng tử (giảng viên hỗ trợ hướng dẫn ôn tập vào lúc 13g30, thứ Bảy ngày 24/8/2019 tại phòng B38)
 • Khoa học Trái đất
 • Điện tử
 • Xử lý tín hiệu số
 • Cơ sở lý thuyết hóa vô cơ
 • Khoa học môi trường
 • Quản lý môi trường
 • Đại cương khoa học vật liệu
 • Đại cương nhiệt động lực học của vật liệu

Đối với các môn không tổ chức lớp ôn tập, học viên tự ôn theo đề cương đã đăng trên website của Phòng Đào tạo Sau đại học.

 1. Hoàn trả học phí
 • Danh sách học viên được hoàn trả học phí sẽ cập nhật trên website của Phòng Đào tạo Sau đại học sau ngày 26/8/2019.
 • Trường hợp học viên có nguyện vọng điều chỉnh môn học ôn tập và ngành dự thi, vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học trước ngày 23/8/2019.