Phòng đào tạo Sau đại học trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM xin chuyển tiếp thông tin về học bổng tại Trường Scuola Normale Superiore, Italia.

Nội dung chi tiết vui lòng xem theo link đính kèm

https://www.sns.it/en/admissions/phd/how-to-apply-for-the-phd-courses

Trân trọng.