ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

NCS. ĐẶNG HOÀNG PHÚ, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Hóa hữu cơ – 62440114, với đề tài “Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính ức chế enzyme tyrosinase của cây Sưng có đuôi (Semecarpus caudata) và Xuân thôn nhiều hoa (Swintonia floribunda) họ Đào lộn hột (Anacardiaceae)vào lúc 8g30, ngày 29/8/2019,  tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM.