ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP.HCM, ngày 27  tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO

Lịch phỏng vấn xét tuyển trình độ thạc sĩ ngành Toán ứng dụng
Chương trình LKĐT giữa Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và 4 CSĐT ĐH của CH Pháp

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

  Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo lịch phỏng vấn xét tuyển trình độ thạc sĩ Toán ứng dụng, chương trình liên kết đào tạo giữa Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và 4 CSĐT đại học của Cộng hòa Pháp, năm 2019 như sau:

  • Ngày phỏng vấn: 03/7/2019
  • Lịch phỏng vấn: 13g30, tại phòng F 102
  • Địa điểm: trường Đại học khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký) 

Nguyễn Xuân Vinh