THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG VALLET NĂM 2019

(Dành cho học viên sau đại học)

 

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo nhận hồ sơ học bổng Vallet 2019 dành cho học viên sau đại học (bao gồm học viên cao học và nghiên cứu sinh):

1/ Thông báo chi tiết của Ban điều hành Quỹ học bổng Vallet Khu vực phía Nam (đính kèm)

2/ Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ:

Tất cả ứng viên tham gia xét học bổng phải thực hiện đăng ký trực tuyến tại trang web của quỹ học bổng, địa chỉ: http://rvn-vallet.org. (Thời gian nhận đăng kí học bổng online được mở rộng đến hết ngày 7/6/2019)

Những ứng viên được chọn sau vòng đăng ký trực tuyến nộp hồ sơ gốc để xét học bổng tại Phòng Đào tạo Sau đại học trong giờ hành chính từ ngày 21/6/2019 đến 16g00 ngày 05/7/2019. (dán mã số học viên bên ngoài hồ sơ, bìa hồ sơ download tại trang web của quỹ học bổng).

3/ Ngày trao học bổng dự kiến:

Ngày trao học bổng dự kiến vào tháng 9 năm 2019. Danh sách nhận học bổng và thư mời nhận học bổng sẽ được gửi tới email của ứng viên được chọn (dự kiến 31/7/2019).

LƯU Ý:

  • Để đảm bảo việc chuyển hồ sơ ứng tuyển của học viên đến Ban điều hành quỹ học bổng đúng thời hạn, sau 16g00 ngày 05/7/2019 Phòng Đào tạo Sau đại học sẽ không nhận thêm hồ sơ với bất kỳ lý do nào.
  • Ứng viên theo dõi chặt chẽ mọi thông báo và hướng dẫn trên trang web của quỹ học bổng. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua email: bdh-sdh@rvn-vallet.org.

 

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC