ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

1. NGÔ MINH MẪN, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Toán Giải tích – 62 46 01 01, với đề tài “Một số đóng góp trong tối ưu danh mục đầu tư và quản lý rủi ro tài chínhvào lúc 9g00, ngày 20/4/2019,  tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

2. NCS. LÊ THỊ CẨM TÚ, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Vật lý lý thuyết và vật lý toán – 62440103, với đề tài “Hiệu ứng giao thoa điện tử và thông tin cấu trúc phân tử trong phổ sóng điều hòa bậc caovào lúc 9g30, ngày 25/4/2019,  tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM