Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo thời khóa biểu các lớp ôn tập môn Cơ bản, Cơ sở chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2019 – đợt 1 như sau:

1/ Thời khóa biểu các môn Cơ bản, Cơ sở

2/ Đối với các lớp không đủ 10 học viên đăng ký, Nhà trường sẽ không tổ chức ôn tập và học phí sẽ được hoàn trả cho học viên (thông báo chi tiết sẽ được cập nhật trên website của Phòng Đào tạo Sau đại học sau ngày 15/3/2019).