THÔNG BÁO

V/v xét gia hạn và chuyển sang tự túc đối với NCS khóa năm 2014; 2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

      Căn cứ hồ sơ báo cáo định kỳ kết quả học tập năm 2018 và đơn đăng ký gia hạn của nghiên cứu sinh khóa năm 2014 cũng như đơn đăng ký chuyển học tự túc của nghiên cứu sinh khóa năm 2015, Nhà trường thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ gia hạn và chuyển sang tự túc của nghiên cứu sinh như sau:

Xem chi tiết thông báo xét gia hạn và chuyển tự túc NCS khóa 2014; 2015