ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

  1. LÊ NGUYỄN HOÀI NAM, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, chuyên ngành Hệ thống thông tin – 62480104, với đề tài “Nghiên cứu và đề xuất các phương pháp tinh giảm số lượng đặc trưng cho bài toán phân loại văn bảnvào lúc 9g00, 26/10/2018, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM
  2. NGUYỄN QUỐC HÙNG, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, chuyên ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân – 62 44 05 01, với đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của bức xạ vũ trụ lên hệ phổ kế gamma HPGevào lúc 8g30, ngày 27/10/2018, tại phòng I.32, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM