PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO

Lớp ôn tập môn Đại cương khoa học vật liệu (môn Cơ bản dự thi vào cao học ngành Khoa học vật liệu) sẽ nghỉ học một buổi chiều thứ Bảy, ngày 18/8/2018.

Lý do: giảng viên bận công tác đột xuất.

Lịch học bù sẽ được giảng viên thông báo trên lớp vào buổi học tiếp theo.