Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo về học bổng chương trình tiến sĩ lĩnh vực vật liệu cấu trúc nano và phân tử  – đợt 2 năm 2018 như sau:

1/ Thông báo học bổng của Trung tâm INOMAR, ĐHQG-HCM

2/ Đơn đăng ký tham dự học bổng