CHƯƠNG TRÌNH TOÁN ỨNG DỤNG

Chương trình liên kết - Cộng hòa Pháp

Video giới thiệu tóm tắt chương trình

Mục tiêu đào tạo

  • Đây là chương trình hợp tác đào tạo Thạc sĩ Toán ứng dụng của Đại học Khoa học Tự Nhiên, Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh và sáu trường Đại học Pháp (Lorraine, Orleans, Paris XIII, Rennes 1, Tours và Ecole Polytechnique) bắt đầu từ năm 2011 và được sự tài trợ của Đại học Quốc Gia Tp.HCM  cùng với Đại học Orléans và một số cơ sở đào tạo của Cộng hoà Pháp.
  • Mục tiêu chương trình này là giới thiệu các sinh viên Việt Nam cho các học bổng toàn phần làm tiến sĩ của các đại học Pháp và các nước khác. Thường có hơn phân nửa sinh viên chương trình này nhận học bổng học tiếp Tiến sĩ tại Pháp hoặc châu Âu.

Thế mạnh của chương trình

  • Các đại học Pháp công nhận năm thứ tư chương trình cử nhân của Khoa Toán – Tin trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, Đại học Quốc Gia TPHCM và một số đại học Việt Nam khác tương đương với năm thứ nhất chương trình Master của Pháp.
  • Sử dụng các cơ sở của Khoa Toán và Tin học của Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.
  • Các giáo sư Pháp dạy học kỳ đầu tiên của chương trình Master2 (năm thứ 2 chương trình thạc sĩ) của Pháp và trao học bổng (vé HCM-Paris-HCM + học phí và chỗ ở tại Pháp từ 3 đến 4 tháng) để sinh viên thực tập học kỳ thứ hai của chương trình Master2 ở Pháp. 
  • Thành phần giảng viên thuộc các cơ sở đào tạo sau: CEA (Commissariat à l’Energie Atomique) Saclay, CERNA, Ecole des mines de Paris,  École Polytechnique Paris, Université d’Orléans, Université Montpellier II,  Université Paris 6 et Université Paris 7, Université Paris 12, Université Paris 13, Université Pierre et Marie Curie Paris, Université  Fr. Rabelais, Tours, Đại học Khoa học Tự Nhiên, ĐHQG-HCM.
  • Các sinh viên học thành công được cấp bằng Thạc sĩ toán của các đại học Orleans , Paris XIII , Rennes 1 và Tours.

Lợi ích của học viên khi tham gia chương trình đào tạo

Sơ nét về chương trình đào tạo

  • Chương trình đào tạo gồm năm môn học (lựa chọn trong 7 môn: Giải tích và ứng dụng, Giải tích số, Tối ưu hóa và điều khiển, Mô hình hóa, Cơ, Xác suất/ Thống kê, Các khía cạnh toán học của khoa học dữ liệu.) học trong  một năm.
  • Sinh viên sẽ nhận bằng Thạc sĩ Toán của ĐH Orleans (văn bằng thạc sĩ Âu châu). Với bằng này, sinh viên có thể học tiếp Tiến sĩ ở Pháp hoặc các nước khác như Mỹ, Úc, Nhật, Hàn Quốc hay các nước Châu Âu khác.
  • Tiếng Anh được dùng trong toàn bộ chương trình (kể cả trong thời gian học ở Pháp).

Tham khảo: