CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ KHÍ TƯỢNG VÀ KHÍ HẬU HỌC

Video giới thiệu tóm tắt chương trình

Mục tiêu đào tạo

 • Đào tạo bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực Khí tượng – Khí hậu có khả năng nghiên cứu và vận dụng kiến thức về Khoa học Trái đất, và các kiến thức kỹ năng cần thiết về Khí tượng – Khí hậu vào đời sống.
 • Nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn cho các cán bộ chuyên trách thuộc các lĩnh vực Khoa học Trái đất, Sinh thái, Môi trường, Quản lý tổng hợp đới bờ.
 • Giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết: Xâm nhập mặn; Ảnh hưởng BĐKH&NBD đến sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ hải sản.
 • Trang bị các kỹ năng thực nghiệm, phân tích và xử lý số liệu, mô hình hoá.

Thế mạnh của chương trình

 • Nội dung chương trình được xây dựng trên cơ sở tham khảo những chương trình đào tạo thạc sĩ tiên tiến trên thế giới.
 • Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy tận tâm, có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực Khí tượng – Khí hậu học, đã từng được đào tạo ở các trường đại học nước ngoài uy tín.
 • Chương trình Khí tượng – Khí hậu học của Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh được xem ngành đào tạo sau đại học có thể nói là duy nhất hiện nay ở khu vực phía Nam có thể đáp ứng nhu cầu đào tạo chuyên sâu về nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực Khí tượng – Khí hậu.

Đội ngũ đào tạo – Cơ sở vật chất

Số lượng TS : 04 người

 • TS. Đặng Trường An
 • TS. Bùi Thị Ngọc Oanh
 • TS. Nguyễn Thị Kim Dung
 • TS. Võ Thị Phi Giao

PTN Hải dương – Khí tượng và Thủy văn: trang bị các máy móc, thiết bị phục vụ nhu cầu phân tích, khảo sát đo đạc các yếu tố khí tượng, thủy-hải văn và môi trường trong phòng thí nghiêm cũng như ngoài hiện trường.

Lợi ích của học viên khi tham gia chương trình đào tạo

Học viên sau khi tốt nghiệp sẽ được trang bị các kiến thức chuyên môn, kỹ năng nâng cao và có các khả năng sau:

Về kiến thức chuyên môn, năng lực chuyên môn:

 • Học viên sẽ được trang bị kiến thức chuyên sâu về Khí tượng – Khí hậu học như: các quá trình vật lý, hóa học, động lực học, sinh học xảy ra ở khí quyển; Các kiến thức cập nhật về biến đổi khí hậu và nước biển dâng cùng với các khả năng tính toán, dự báo, đánh giá và phân tích các quá trình động học cũng như các biến động môi trường và mức độ ô nhiễm trong môi trường khí quyển, các quá trình tương tác đại dương – lục địa – khí quyển.

Về kỹ năng:

 • Học viên được trang bị các kỹ năng, thu thập và đo đạc các yếu tố quan trắc về Khí tượng – Khí hậu.
 • Học viên có kỹ năng về khảo sát thực địa và thực nghiệm, lập trình, xử lý dữ liệu số liệu, tính toán, phân tích, đánh giá và dự báo các quá trình động học để có thể giải quyết những vấn đề mang tính cấp thiết: Diễn biến xâm nhập mặn; Ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy hải sản do biến đổi khí hậu và nước biển dâng.
 • Học viên thực hiện được các tính toán và dự báo biến động môi trường và mức độ ô nhiễm trong môi trường nước và không khí, mực nước biển dâng và biến đổi khí hậu.

Mức tự chủ và trách nhiệm:

 • Học viên có khả năng tư duy nghiên cứu sáng tạo, độc lập, đưa ra những sang kiến quan trọng và ý nghĩa, có khả năng làm việc nhóm hiệu quả.
 • Học viên có khả năng tự định hướng và hướng dẫn người khác trong lĩnh vực chuyên môn.
 • Học viên được rèn luyện tính kỷ luật, chính xác, cẩn thận trong công việc, sự trung thực với số liệu, sự nhiệt huyết với nghề nghiệp.

Các vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp:

Học viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận các vị trí công việc đòi hỏi chuyên môn và kỹ năng bậc cao như:

 • Các cơ quan nghiên cứu có liên quan như: Các sở Khoa học Công nghệ, các sở Tài nguyên và Môi trường của các tỉnh, thành phố.
 • Viện Hải Dương Học, các trung tâm biển và hải đảo ở các tỉnh và địa phương.
 • Viện và phân viện Khí tượng thủy văn và Môi trường.
 • Viện Thủy Lợi, Viện Quy Hoạch Thủy Lợi, Viện Kỹ Thuật Biển.
 • Các cơ quan phục vụ trong ngành Khí tượng, Thủy văn và Môi trường như các Đài Khí tượng Thủy văn của các khu vực, các Trung tâm Khí tượng Thủy văn của các tỉnh thành.
 • Các nhà máy xí nghiệp sản xuất, công ty tư vấn có liên quan đến đánh giá tác động môi trường nước và không khí, cơ quan về hàng không, hoặc các cơ quan về an ninh quốc phòng.
 • Học viên có thể giảng dạy các ngành có liên quan về Khoa học trái đất cho các trường đại học, cao đẳng hoặc phục vụ các ngành kinh tế, xã hội và quốc phòng.

Sơ nét về chương trình đào tạo

Cấu trúc chương trình đào tạo bao gồm:

 • Kiến thức chung
  • Triết học
  • Ngoại ngữ
 • Kiến thức cơ sở và chuyên ngành
 • Luận văn tốt nghiệp

Trong các môn bắt buộc các học phần: Động lực học khí hậu nhiệt đới, Khí tượng động lực, Khí tượng synop, Động lực học khí hậu nhiệt đới.

Luận văn thạc sĩ có các hướng chủ yếu: Xâm nhập mặn; Ngập lụt đô thị; Biến đổi khí hậu và nước biển dâng; Ảnh hưởng của BĐKH đến sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ hải sản; Dự báo thời tiết và các hiện tượng thời tiết cực đoan; Khí tượng nông nghiệp Ô nhiễm môi trường.

Thông tin tuyển sinh cao học

 • Tên chuyên ngành: Khí tượng khí hậu học
 • Mã ngành: 8440222

Đối tượng người học:

 • Sinh viên tốt nghiệp đại học các ngành đúng và phù hợp, bao gồm các ngành: Vật lý, Sư phạm Lý, Khí tượng thủy văn, Khí tượng; Địa môi trường

Thời gian thi tuyển (hằng năm): tháng 5 và tháng 10

Thời gian nộp hồ sơ (hằng năm): tháng 3 và tháng 8

Chỉ tiêu tuyển sinh (hằng năm): dự kiến 10 học viên.

Các môn thi tuyển

 • Ngoại ngữ

Địa điểm đào tạo: Cơ sở Nguyễn Văn Cừ

Thời gian đào tạo: 1 – 2 năm

Xem chi tiết tại Thông báo xét tuyển trình độ Thạc sĩ năm 2024 – đợt 1

Tham khảo