Trang thông tin giới thiệu luận án tiến sĩ của NCS Khuất Lê Uyên Vy