ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 650B/KHTN-SĐH TPHCM, ngày 04 tháng 7 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Về kết quả xét tuyển trình độ thạc sĩ ngành Toán ứng dụng
Chương trình LKĐT giữa Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và 4 CSĐT của Pháp

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo kết quả xét tuyển trình độ thạc sĩ Toán ứng dụng, chương trình liên kết đào tạo giữa Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và 4 CSĐT của Pháp, năm 2023 như sau:

1. Danh sách ứng viên dự tuyển (bảng 1)

2. Kết quả xét tuyển (bảng 2)

2.1 Tiêu chí xét tuyển: Ngoài các tiêu chí sơ tuyển như qui định tại mục 4 của thông báo xét tuyển số 467/TB-KHTN, ngày 15/5/2023, Ứng viên phải đạt trình độ ngoại ngữ và điểm phỏng vấn như sau:

  • Môn ngoại ngữ: có văn bằng, chứng chỉ tiếng Anh trình độ tối thiểu tương đương B2.
  • Điểm phỏng vấn: đạt từ 7.0 điểm trở lên.
  • 2.2 Danh sách ứng viên trúng tuyển (bảng 3)

2.3 Danh sách ứng viên được đề nghị trúng tuyển sau khi bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ (bảng 4).

Ứng viên có tên trong danh sách tại bảng 4 này phải nộp bổ sung chứng chỉ tiếng Anh đạt chuẩn tối thiểu trình độ B2 trước ngày 20/07/2023. Sau thời hạn này các trường hợp không bổ sung chứng chỉ tiếng Anh, nhà trường sẽ hùy kết quả xét trúng tuyển.

3. Đăng ký nhập học và sinh hoạt đầu khóa:

  • Ứng viên đã trúng tuyển (bảng 3) đăng ký nhập học (mẫu đính kèm) và đóng phí ghi danh vào các cơ sở đào tạo phía pháp từ ngày 06/07/2023 đến ngày 10/07/2023 (trong giờ hành chính)
  • Ứng viên được đề nghị trúng tuyển nhưng phải bổ sung chứng chỉ tiếng Anh (bảng 4): được tham dự các môn học chuẩn bị mở trong học phần 1 (trong tháng 7/2023). Sau khi bổ sung chứng chỉ tiếng Anh mới đăng ký nhập học và đóng phí ghi danh vào các cơ sở đào tạo phía pháp (từ ngày 24/07/2023 – 28/07/2023).

4. Phí ghi danh vào các cơ sở đào tạo phía pháp

4.1 Mức thu

Tổng số tiền:  7.026.500đ (tương đương 275 Euro/hv, tỉ giá 1 Euro = 25.551 VNĐ), trong đó gồm:

  • 260 Euro phí ghi danh vào các Đại học Pháp
  • 15 Euro phí chuyển tiền sang Pháp

4.2 Hình thức đóng phí:

a. Trực tiếp:

  • Đóng trực tiếp tại các chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng Agribank, khi đóng học phí, học viên cung cấp “mã số HV” và tên trường ĐH Khoa học Tự nhiên cho nhân viên ngân hàng. (mã số HV xem tại bảng 3)

b. Chuyển khoản qua dịch vụ Internet Banking

  • Ngân hàng Agribank: theo hình thức Bill Payment (thanh toán hóa đơn).
  • Viettel Money

Lưu ý: Sau khi đóng tiền, HV phải giữ chứng từ nộp tiền của ngân hàng để xác nhận đã đóng học phí. Hóa đơn học phí, Phòng Kế hoạch Tài chính, trường ĐH KHTN gửi về địa chỉ email của học viên.

5. Kế hoạch học tập giai đoạn 1 tại Việt Nam:

Kế hoạch học tập giai đoạn 1 tại Việt Nam sẽ được thông báo tại trang website sau ngày 07/07/2023.

 

HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)

Trần Lê Quan