ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

THÔNG BÁO LỊCH THI CUỐI KỲ MÔN TRIẾT KHÓA THÁNG 3/2022 (LẦN 2)

Chương trình dành cho học viên sau đại học

Khóa học: từ 01/3/2022 đến 29/3/2022

Số tín chỉ: 03

 

1. Ngày thi: 05/10/2022 – tối thứ 4 (18g00 bắt đầu tính giờ thi)

2. Giờ thi: học viên có mặt tại phòng thi lúc 17g45

3. Học viên phải xuất trình thẻ học viên/ Thẻ căn cước/ chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu cho cán bộ coi thi.

4. Danh sách học viên thi lần 2 và phân bố phòng thi lớp Triết (Xem danh sách đính kèm)