ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  104 /SĐH

 Thành phố Hồ Chí minh, ngày 19 tháng 7 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Lịch phỏng vấn xét tuyển trình độ thạc sĩ ngành Toán ứng dụng năm 2022- đợt 2
Chương trình LKĐT giữa Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và 4 CSĐT ĐH của CH Pháp

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo lịch phỏng vấn xét tuyển trình độ thạc sĩ Toán ứng dụng, chương trình liên kết đào tạo giữa Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và 4 CSĐT đại học của Cộng hòa Pháp, năm 2022- đợt 2 như sau:

1. Danh sách ứng viên đạt yêu cầu dự phỏng vấn (Xem file đính kèm)

2. Danh sách ứng viên không đạt yêu cầu dự phỏng vấn (Xem file đính kèm)

3. Lịch phỏng vấn:

– Ngày phỏng vấn: 22/07/2022

– Thời gian tập trung: 13g30

– Địa điểm phỏng vấn: phòng F.207, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, TP.HCM

– Thông tin liên hệ:

– Email: vdchai@hcmus.edu.vn hoặc othai@hcmus.edu.vn

– Số điện thoại: 0933005758

4. Bổ sung chứng chỉ tiếng Anh:

Ứng viên chưa nộp chứng chỉ tiếng Anh sẽ nộp bổ sung chứng chỉ tiếng Anh trước ngày 04/8/2022. Sau thời hạn này, nếu ứng viên không nộp chứng chỉ tiếng Anh sẽ bị hủy kết quả phỏng vấn.

5. Bổ sung chứng nhận tốt nghiệp đại học

Ứng viên là sinh viên năm 4 sẽ nộp bổ sung giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học hoặc quyết định tốt nghiệp đại học, hoặc bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học trước ngày 30/8/2022.

 

Nơi nhận:

– Ban điều hành Đề án;

– Website: https://sdh.hcmus.edu.vn/

– Lưu SĐH, hồ sơ TS

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

   (đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh