ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  70 /TB-TSSĐH

TPHCM, ngày 17 tháng 5 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Về việc nhận giấy báo thi và lịch thi tuyển sinh sau đại học năm 2022- đợt 1

 HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

1. Nhận giấy báo dự thi

Thí sinh dự thi cao học, dự tuyển nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ nhận giấy báo dự thi tại Phòng ĐT Sau đại học, Trường ĐH KHTN từ ngày 18/5/2022 đến ngày 20/05/2022 (giờ hành chính, có thể nhờ người thân nhận thay) hoặc từ 6g15 – 7g00 ngày 21/5/2022.

Nhà trường không gửi bưu điện giấy báo dự thi đến thí sinh.

2. Lịch thi và phân bố giờ thi: (Xem file đính kèm)

Ngày thi

Buổi sáng

Buổi chiều

21/05/2022

Môn Cơ bản

Môn Cơ sở

22/05/2022

Môn Ngoại ngữ, 4 kỹ năng

(Thí sinh phải mang theo bút chì thật đậm để làm bài thi)

21/05/2022 – 27/05/2022

Phỏng vấn xét tuyển NCS/ dự bị tuyến sĩ

(lịch phỏng vấn cụ thể từng ngành- xem trong giấy báo dự thi)

 3. Địa điểm thi:

Tất cả các buổi, sẽ thi tại Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, Tp.HCM. Thí sinh xem phòng thi, giờ thi trong giấy báo thi

   Thí sinh đăng ký thi môn ngoại ngữ khác tiếng Anh: buổi thi môn ngoại ngữ sẽ thi tại trường ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn, số 12 Đinh Tiên Hoàng, Q1, HCM

4. Hình thức thi môn thi cơ bản, cơ sở:

Ngành thi, tên môn thi, hình thức thi (Xem file đính kèm)

5. Hình thức thi môn thi Anh văn:

Thời lượng thi môn Anh văn: tối đa 120 phút, gồm trắc nghiệm và tự luận

Cấu trúc đề thi (Xem file đính kèm)

6. Danh sách ứng dụng dự tuyển NCS và dự bị tiến sĩ

– Danh sách ứng viên dự thi NCS: (Xem danh sách đính kèm)

– Danh sách đăng ký dự bị tiến sĩ: (Xem danh sách đính kèm)

7. Lưu ý thí sinh:

– Thí sinh đi trễ 15 phút sau khi tính giờ làm bài sẽ không được vào phòng thi.

– Khi đi thi thí sinh phải đem theo giấy báo dự thi và bản chính giấy tờ tùy thân còn rõ ảnh (CMND/ CCCD/ hộ chiếu/ bằng lái xe).

– Thí sinh không được đem điện thoại di động, máy tính xách tay, bút xóa, đồng hồ thông minh tài liệu, sách vở và túi xách vào phòng thi, nếu mang theo phải đề ngoài hành lang và Nhà trường không có trách nhiệm bảo quản cũng như giải quyết vấn đề nếu xảy ra mất cắp.

– Xem kỹ thông báo hướng dẫn ở mặt sau giấy báo thi.

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

  (đã ký)

Nguyễn Xuân Vình