ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  1002 /TB-KHTN TPHCM, ngày 22 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

Về kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2021 – đợt 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

 • Căn cứ kết quả phỏng vấn, trình độ ngoại ngữ của người dự tuyển nghiên cứu sinh
 • Căn cứ kết quả xét tuyển của Hội đồng tuyển sinh Sau đại học

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thông báo kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2021 – đợt 2 như sau:

1. Tiêu chí xét tuyển:

  • Điểm phỏng vấn ≥ 7.0 điểm (thang điểm 10)
  • Điểm ngoại ngữ: Đạt yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ như qui định trong thông báo tuyển sinh.

2. Kết quả điểm xét tuyển (tra cứu tại đây)

Ứng viên đến trường nhận phiếu báo điểm ngày 28/12/2021. Sau thời hạn này nếu ứng viên không đến nhận, Nhà trường sẽ gửi phiếu báo điểm thi cho ứng viên qua bưu điện theo địa chỉ đã ghi trong hồ sơ dự tuyển.

3. Danh sách trúng tuyển: (Đính kèm)

4. Giấy triệu tập nhập học: Nghiên cứu sinh (NCS) đã trúng tuyển đến Phòng ĐT Sau đại học để nhận giấy báo trúng tuyển trong ngày 28/12/2021. Sau thời hạn này nếu NCS không đến nhận Nhà trường sẽ gửi giấy triệu tập cho NCS qua bưu điện.

5. Đăng ký nhập học, học phí năm thứ 1:

5.1. Đăng ký nhập học:

Nghiên cứu sinh đăng ký nhập học theo 2 hình thức:

a. Trực tuyến: Nghiên cứu sinh đăng ký nhập học trực tuyến tại link: https://forms.gle/MDMUgfkKksF3624Q6 vào ngày 28 và 29/12/2021.

b. Trực tiếp: sau khi đăng ký trực tuyến, nghiên cứu sinh chuẩn bị hồ sơ nhập học bản in và nộp trực tiếp tại phòng ĐT Sau đại học cùng lệ phí nhập học từ ngày 10/01/2022 – 14/01/2022 (trong giờ hành chính).

Hồ sơ gồm:

 • Đơn đăng ký nhập học (Mẫu đính kèm), có dán ảnh 3*4.
 • Giấy khám sức khỏe (do cơ sở khám bệnh tại Huyện/Quận; /Tỉnh, TP cấp và còn hạn 12 tháng, mẫu do cơ sở y tế cấp)
 • Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND tại địa phương hoặc cơ quan công tác và còn thời hạn 12 tháng (theo mẫu của địa phương)

5.2. Học phí năm thứ 1: 29.250.000đ, NCS đóng trong 2 đợt:

 • Đợt 1: đóng vào cuối tháng 12/2021, số tiền: 14.625.000đ
 • Đợt 2: đóng vào đầu tháng 6/2022, số tiền: 14.625.000đ

Nghiên cứu sinh đóng học phí năm thứ 1- đợt 1, số tiền: 14.625.000đ vào ngày 28, 29/12/2021 bằng các hình thức như sau:

 1. Trực tiếp tại phòng Kế hoạch Tài chính (phòng B01) trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 2. Trực tiếp tại ngân hàng Agribank:

Nghiên cứu sinh (NCS) đóng học phí tại các chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng Agribank

 • Khi đóng học phí, NCS cung cấp “mã số NCS” và tên trường ĐH Khoa học Tự nhiên cho nhân viên ngân hàng.
 • Sau khi đóng tiền, học viên phải giữ chứng từ nộp tiền của ngân hàng để xác nhận đã đóng học phí. Hoá đơn thu học phí sẽ được phòng Kế hoạch Tài chính, trường ĐH KHTN gửi về địa chỉ email của học viên.
 1. Qua dịch vụ Internet Banking của Agribank: theo hình thức Bill Payment, Viettel Money

6. Quyết định công nhận NCS

Căn cứ theo hồ sơ nhập học của ứng viên, Nhà trường ra quyết định công nhận nghiên cứu sinh.

Nghiên cứu sinh sẽ nhận quyết định vào ngày 07/01/2021 tại phòng ĐT Sau đại học (NCS nhận trực tiếp, không nhận thay và Nhà trường không gửi bưu điện)

 

Nơi nhận:
– Website: https://sdh.hcmus.edu.vn/
– Lưu hồ sơ TS SĐH
– Lưu VT; SĐH

HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký)

Trần Lê Quan