TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

Họ và tên NCS: MAI NGỌC XUÂN ĐẠT

Tên đề tài: Tổng hợp vật liệu nano silica xốp phân hủy sinh học và ứng dụng các phương pháp quang học trong phân tích tính chất, khả năng dẫn truyền hợp chất kháng ung thư của hạt nano

Ngành: Quang học               ; Mã số ngành:  62440109

Thời gian bảo vệ:  14g00, ngày 06/11/2021

Địa điểm: Phòng F.102, trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM