ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 9 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc đóng học phí đợt 2 năm thứ 1, chương trình cao học khóa năm 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo học viên cao học khóa năm 2020 đóng học phí đợt 2 năm thứ nhất.

1. Mức thu: 10.530.000đ.

2. Thời gian đóng học phí: từ ngày 01/10/2021 đến 15/10/2021 (vui lòng không đóng học phí trước thời hạn này).

3. Hình thức đóng học phí: chuyển khoản

    a) Qua dịch v Internet Banking ca Agribank: theo hình thức Bill Payment, hoặc Viettelpay.

(Lưu ý:  Anh/ Chị vui lòng không cung cấp thông tin cá nhân cho bất kỳ cuộc gọi đại diện nhân viên ngân hàng, Viettel .v.v. Khi cần thiết Anh/ Chị nên liên hệ trực tiếp tại văn phòng Viettel, Ngân hàng.)

    b) Trực tiếp ti ngân hàng Agribank:

Học viên đóng học phí tại các chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng Agribank

  • Khi đóng học phí, học viên cung cấp “mã số HVCH” và tên trường ĐH Khoa học Tự nhiên cho nhân viên ngân hàng.
  • Sau khi đóng tiền, học viên phải giữ chứng từ nộp tiền của ngân hàng để xác nhận đã đóng học phí. Hoá đơn thu học phí sẽ được phòng Kế hoạch Tài chính, trường ĐH KHTN gửi về địa chỉ email của học viên đã cung cấp.

    c) Học viên cao học được cơ quan công tác đóng học phí

Thông tin chuyển khoản học phí (dành cho Cơ quan công tác chuyển khoản học phí cho học viên cao học):

  • Tên đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Số tài khoản: 6380201013387
  • Tại ngân hàng: Agribank Bình Thạnh
  • Nội dung: học phí năm …. của học viên ………………., MSHV:…………

4. Học viên có nhu cầu nhận thông báo đóng học phí nộp cho cơ quan (Xem file đính kèm)

Sau thời hạn đóng học phí nêu trên, học viên không đóng học phí Nhà trường sẽ không giải quyết các chế độ học vụ liên quan.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

 TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

(đã ký)

 Đặng Thị Phương Thảo