TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM
THÔNG BÁO

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN
THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

Tên đề tài: Nghiên cứu thu hồi một số kim loại từ bảng mạch điện tử bằng phương pháp điện hoá
Họ và tên NCS: TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO
Ngành: Hóa lý thuyết và hóa lý ; Mã số ngành: 62440119
Thời gian bảo vệ: 9g00, ngày 30/09/2021
Hình thức bảo vệ luận án: Sử dụng phần mềm trực tuyến
Thành phần tham dự bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐVCM trực tuyến (online)
– Nghiên cứu sinh: TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO
– Tất cả thành viên Hội đồng chấm luận án theo Quyết định số 1040/QĐ-KHTN, ngày 24/8/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN.
– Giảng viên hướng dẫn
Khách ngoài Trường, SV, HVCH, NCS có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận án vui lòng gửi đăng ký tại LINK: https://forms.gle/pDhF5hpfrnjpS5yP9 từ ngày 23/09/2021 đến ngày 25/09/2021 để được cung cấp mật khẩu tham gia.