ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  354 /TB-KHTN TPHCM, ngày 15 tháng 4 năm 2021

 

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH TOÁN ỨNG DỤNG

Chương trình liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên với bốn (04) cơ sở đào tạo đại học của Cộng hòa Pháp

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo xét tuyển chương trình đào tạo thạc sĩ theo đề án liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và các cơ sở đào tạo đại học của Cộng hòa Pháp năm 2021.

1. Ngành đào tạo: Toán ứng dụng; Toán học cơ sở

2. Chỉ tiêu xét tuyển: 25 suất

3. Đối tượng:

3.1. Về văn bằng: người dự tuyển thỏa 1 trong các điều kiện về văn bằng tốt nghiệp đại học như sau:

–       Ứng viên  đã tốt nghiệp đại học loại khá trở lên ngành Toán học hoặc Toán-Tin đang làm việc tại các Trường, Viện nghiên cứu, Cơ quan, Công ty, Doanh nghiệp và phải có công văn đề cử tham dự chương trình của cơ quan công tác.

–       Sinh viên mới tốt nghiệp đại học chính qui ngành Toán hoặc Toán-Tin đạt loại giỏi trở lên (còn trong thời hạn 12 tháng tính từ ngày cấp bằng đến ngày nộp hồ sơ).

–       Sinh viên cuối năm thứ tư bậc đại học chính qui ngành Toán hoặc Toán-Tin (nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp trước ngày 14/5/2021 và bổ sung bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học trước ngày 10/6/2021).

–       Ứng viên đã học xong 1 năm cao học (M1) về toán của Pháp tại Pháp hoặc trong các chương trình hợp tác đào tạo Pháp-Việt ở Việt Nam.

3.2. Về Kết quả học tập:

–       Ứng viên phải có điểm trung bình 3 năm đầu (học kỳ 1 đến học kỳ 6) lớn hơn hoặc bằng 7.0 điểm (thang điểm 10);

–       Điểm trung bình năm thứ tư (học kỳ 7 và học kỳ 8) lớn hơn hoặc bằng 8.0. Trường hợp Cơ sở đào tạo đại học không cấp điểm trung bình năm thứ tư thì phải có điểm trung bình 4 năm đại học lớn hơn hoặc bằng 8.0 điểm (thang điểm 10);

4. Điều kiện và tiêu chí xét tuyển:

4.1 Điều kiện chung: Dưới 30 tuổi; có phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức khỏe để học tập; Cam kết trở về Việt Nam công tác sau khi tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ hoặc chương trình Tiến sĩ nối tiếp (nếu có), cam kết phải được bảo lãnh của cơ quan cử đi học hoặc gia đình.

 • Điều kiện về ngoại ngữ: Ứng viên phải đạt văn bằng, chứng chỉ tiếng Anh như sau:

a) Văn bằng: Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ngành ngôn ngữ Anh do các cơ sở đào tạo của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp.

b) Chứng chỉ: Gồm các loại chứng chỉ, với mức điểm tối thiểu:

IELTS TOEFL TOEIC Cambride

Exam

BEC BULATS Khung NLNN 6 bậc dành cho VN VNU-EPT
5.0 45 iBT 600 First FCE Busines

Vantage

60 Bậc 4/6 251

 

4.3 Tiêu chí xét tuyển

 • Thỏa yêu cầu về đối tượng dự tuyển như mục 3 và điều kiện chung như mục 4.1 thông báo này.
 • Trình độ ngoại ngữ: đạt yêu cầu văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh như quy định tại mục 4.2 trong thông báo này.

Ứng viên được bổ sung văn bằng, chứng chỉ tiếng Anh trước khi khóa học chính thức bắt đầu (trước 01/7/2021), trường hợp này ứng viên chưa được công nhận trúng tuyển và phải làm cam đoan như mẫu đính kèm.

 • Có điểm trung bình trong năm thứ tư lớn hơn hay bằng 8.
 • Điểm trung bình kết quả phỏng vấn của các thành viên Hội đồng phỏng vấn xét tuyển quốc tế ≥ 7.0 điềm.
 • Căn cứ chỉ tiêu hàng năm sẽ chọn ứng viên có điểm phỏng vấn từ cao xuống đến đủ chỉ tiêu.

5. Hồ sơ gồm: (đính kèm)

 • Đơn đăng ký xét tuyển (có dán ảnh)
 • 01 bản sao bằng tốt nghiệp đại học (có thị thực sao y còn hạn 12 tháng) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học.
 • 01 bản sao chứng chỉ ngoại ngữ (không cần thị thực sao y).

Ứng viên chưa có chứng chỉ ngoại ngữ phải nộp kèm giấy cam đoan theo mẫu

 • 01 công văn đề cử tham gia chương trình của cơ quan đang công tác (sinh viên năm 4 không cần văn bản này).
 • Văn bản cam kết trở về Việt Nam sau khi hoàn thành khóa học (có xác nhận của cơ quan/gia đình).
 • 01 bản sao bảng điểm bằng tốt nghiệp đại học bằng tiếng Anh (có thị thực sao y):
  • Đối với sinh viên năm 4: bảng điểm đại học phải có điểm trung bình 3 năm đầu (từ HK 1 đến HK6) và điểm trung bình năm thứ 4 (HK 7; HK8-nếu có)
  • Đối với ứng viên đã tốt nghiệp đại học: bảng điểm đại học phải có điểm trung bình tốt nhiệp đại học (từ HK 1 đến HK8) và điểm trung bình năm thứ 4 (HK 7; HK8)

6. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 03/5/2021 đến 14/5/2021

7. Nơi nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, Quận 5, TP.HCM.

8. Lệ phí xét tuyển: 300.000đ/ ứng viên

9. Thời gian phỏng vấn: dự kiến 01/6/2021 – 10/6/2021 (1 buổi)

10. Thời gian công bố kết quả : sau ngày 21/6/2021

11. Thời gian bắt đầu các môn Cơ sở (môn chuẩn bị) : 01/7/2021

12. Thời gian bắt đầu các môn học Chuyên ngành (môn chính thức) : 15/7/2021

13. Giới thiệu tóm tắt chương trình:

 • Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh
 • Thời gian đào tạo: 12 tháng, chia làm 2 giai đoạn:
  • Giai đoạn 1 (8 tháng): học tại Trường ĐH KHTN do giảng viên Việt Nam và giảng viên Pháp giảng dạy (các môn giảng viên Pháp giảng dạy có thể học theo hình thức online do tình hình dịch COVID-19)
  • Giai đoạn 2 (4 tháng): thực hiện luận văn và báo cáo tốt nghiệp tại Pháp
 • Văn bằng thạc sĩ: do các trường Đại học của Pháp cấp
 • Học bổng:
 • Giai đoạn 1: học viên được cấp 100% học bổng từ ngân sách của ĐHQG-HCM.
 • Giai đoạn 2: học viên đạt yêu cầu chuyển tiếp giai đoạn 2 sẽ được phía Pháp cấp học bổng toàn phần gồm: Học phí, vé máy bay 2 lượt, sinh hoạt phí.
 • Học phí: học viên đóng phí nhập học 275 Euro (tương đương 7.091.700 VNĐ) vào đầu khóa, chi phí này sẽ được chuyển hoàn toàn cho phía Pháp.

14. Thông tin liên hệ: điện thoại:

–      Điện thoại: 08 38350097 (phòng ĐT Sau đại học); 0933005758 (thầy Hải)

–      Email: vdchai@hcmus.edu.vn ; othai@hcmus.edu.vn

–      Địa chỉ: Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, Quận 5, TP.HCM

–      Trang web chương trình: https://sites.google.com/view/french-vietnam-master2/

Nơi nhận:
– Các cơ quan, Trường, Viện;
– ĐHQG-HCM (để báo cáo);
– Ban Giám hiệu (để báo cáo);
– website: sdh.hcmus.edu.vn
– Lưu VT, SĐH
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 (Đã ký)
 
 
Trần Lê Quan

 

Công văn đính kèm:

Thông báo xét tuyển Thạc sĩ Toán ứng dụng Pháp – Việt năm 2021

Mẫu hồ sơ đăng ký tuyển sinh