ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

NCS. MAI NGỌC TUẤN ANH, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Hóa lý thuyết và hóa lý – 62440119, với đề tài “Nghiên cứu chế tạo vật liệu bạc nano đa chiều hướng đến ứng dụng trong cảm biến raman tăng cường tán xạ bề mặtvào lúc 14g30, ngày 23/04/2021,  tại phòng F.203, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM