ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

  1. NGUYỄN THÀNH NAM, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Đại số và lý thuyết số – 62460104, với đề tài “Về tập iđêan nguyên tố liên kết và môdun đối đồng điều địa phương suy rộng theo một cặp iđêanvào lúc 9g00, ngày 05/12/2020, tại phòng F.203, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM.

NCS. NGUYỄN MINH CẦN, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Công nghệ sinh học – 62420201, với đề tài “Khảo sát tình hình sử dụng và nghiên cứu tác động làm lành vết thương của một số cây thuốc dân gian được sử dụng bởi đồng bào K’Ho tại vườn Quốc gia Bidop- Núi Bàvào lúc 8g00, ngày 10/12/2020,  tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM