ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 29 tháng 9 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về về kết quả xét tuyển trình độ thạc sĩ ngành Toán ứng dụng

Chương trình LKĐT giữa Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và 4 Cơ sở đào tạo ĐH của CH Pháp

 

 TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo kết quả xét tuyển trình độ thạc sĩ Toán ứng dụng, chương trình liên kết đào tạo giữa Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và 4 CSĐT đại học của Cộng hòa Pháp, năm 2020 như sau:

1. Danh sách ứng viên dự tuyển (Xem file đính kèm)

2. Kết quả xét tuyển (Xem file đính kèm)

2.1 Tiêu chí xét tuyển: Ngoài các tiêu chí xét tuyển như qui định tại mục 4.3 của thông báo tuyển sinh số 497/KHTN-SĐH, ngày 16/6/2020, Ứng viên phải đạt trình độ ngoại ngữ và điểm phỏng vấn như sau:

  •  Môn ngoại ngữ: có văn bằng, chứng chỉ Anh văn trình độ tối thiểu tương đương B2.
  •  Điểm phỏng vấn: 7 trở lên.

2.2 Danh sách ứng viên trúng tuyển (Xem file đính kèm)

3. Đăng ký nhập học và sinh hoạt đầu khóa:

– Ứng viên đã trúng tuyển (bảng 3) đăng ký nhập học (mẫu đính kèm) và đóng phí ghi danh vào các cơ sở đào tạo phía pháp tại phòng Kế hoạch Tài chính từ ngày 01/10/2020 đến ngày 08/10/2020 (trong giờ hành chánh)

– Ứng viên xem lịch sinh hoạt đầu khóa tại link: https://sites.google.com/view/french-vietnam-master2/

4. Phí ghi danh vào các cơ sở đào tạo phía pháp

Tổng số tiền:  7.091.700đ (tương đương 275 Euro/hv, tỉ giá có thể thay đổi tại thời điểm đóng phí), trong đó gồm:

– 260 Euro phí ghi danh vào các Đại học Pháp

– 15 Euro phí chuyển tiền sang Pháp

5. Kế hoạch học tập giai đoạn 1 tại Việt Nam:

Kế hoạch học tập giai đoạn 1 tại Việt Nam sẽ được thông báo sau ngày 05/10/2020 tại trang website: https://sites.google.com/view/french-vietnam-master2/.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (Đã ký)

 Nguyễn Xuân Vinh