THÔNG BÁO

Thông báo tuyển sinh Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Toán ứng dụng Chương trình liên kết giữa Trường ĐHKHTN với bốn (04) cơ sở đào tạo đại học của Cộng hòa Pháp năm 2020 (Xem chi tiết file đính kèm)