ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:  578/KHTN-SĐH
TP.HCM, ngày 02 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2020
NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN
CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIỮA TRƯỜNG ĐH KHTN, ĐHQG–HCM
VÀ ĐẠI HỌC CLAUDE BERNARD LYON 1 (UBCL)

(Địa chỉ trang web: https://sdh.hcmus.edu.vn/)

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020 ngành Hệ thống thông tin, Chương trình liên kết đào tạo giữa Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG – HCM và Đại học Claude Bernard Lyon 1 (UCBL) như sau:

1/ Ngành đào tạo: Hệ thống thông tin

2/ Chỉ tiêu xét tuyển: 40

3/ Đối tượng xét tuyển

 • Có bằng tốt nghiệp đại học thuộc nhóm ngành Công nghệ thông tin tại Việt Nam.
 • Có bằng tốt nghiệp đại học tại nước ngoài thuộc nhóm ngành Công nghệ thông tin được phía Việt Nam công nhận. Người có bằng tốt nghiệp đại học do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải có giấy chứng nhận về văn bằng tốt nghiệp của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng- Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4/ Điều kiện và tiêu chí xét tuyển

4.1/  Điều kiện về ngoại ngữ: Ứng viên phải đạt chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ B2 (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) theo khung tham chiếu Châu Âu,  gồm các loại chứng chỉ, với mức điểm tối thiểu như sau:

Chứng chỉ tiếng Pháp:

DELF TCF
B2 B2

 Chứng chỉ tiếng Anh:

IELTS TOEFL TOEIC Cambridge Exam BEC BULATS VNU-EPT
5.0 45 iBT 600 First FCE Business Vantage 60 251

4.2/ Tiêu chí phỏng vấn

 • Kiến thức chuyên môn cơ bản về công nghệ thông tin bao gồm kiến thức về lập trình, kiến thức cấu trúc dữ liệu và thuật giải, kiến thức về dữ liệu.
 • Kỹ năng nghiên cứu, khả năng làm việc theo nhóm, kỹ năng viết, khả năng phân tích vấn đề.
 • Khả năng sáng tạo (thể hiện cách suy nghĩ của người dự tuyển khi giải quyết vấn đề trong lĩnh vực chuyên môn mà thí sinh lựa chọn).
 • Khả năng giải quyết những tình huống khó khăn và thách thức, thái độ sống và làm việc.

4.3/ Tiêu chí xét tuyển

 • Trình độ ngoại ngữ: đạt yêu cầu văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ như qui định tại mục 4.1 thông báo này.
 • Điểm trung bình kết quả phỏng vấn của các thành viên Hội đồng phỏng vấn xét tuyển quốc tế ≥ 7.0 điềm.
 • Căn cứ chỉ tiêu hàng năm sẽ chọn ứng viên có điểm phỏng vấn từ cao xuống đến đủ chỉ tiêu.

5/ Hồ sơ gồm:

 • Đơn đăng ký xét tuyển.
 • Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan chủ quản.(mẫu)
 • Giấy khám sức khỏe.
 • 01 ảnh 3×4.
 • 01 bản sao bằng tốt nghiệp đại học (có thị thực sao y).
 • 01 bản sao chứng chỉ ngoại ngữ (không cần thị thực sao y).

Link download mẫu hồ sơ đăng ký dự tuyển

6/ Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 16/03/2020 đến 30/9/2020

7/ Nơi nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, Quận 5, TP.HCM.

8/ Lệ phí xét tuyển: 600.000đ/ ứng viên

9/ Thời gian phỏng vấn:

 • Đợt 1: 06/6/2020;
 • Đợt 2: 11/7/2020;
 • Đợt 3: 10/10/2020

10/ Thời gian công bố kết quả (dự kiến):

 • Đợt 1: sau 20/6/2020;
 • Đợt 2: sau 20/7/2020;
 • Đợt 3: sau 15/10/2020.

11/ Giới thiệu tóm tắt chương trình

Điều kiện mở lớp: lớp học chỉ được mở khi có tối thiểu 10 học viên.

Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Tùy theo số lượng học viên chọn ngôn ngữ học ở mỗi Khóa, nhà Trường sẽ xác định ngôn ngữ giảng dạy theo số đông.

Thời gian đào tạo: 20 tháng tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG – HCM do Giáo sư Việt Nam và Giáo sư Pháp trực tiếp giảng dạy. Chương trình gồm 3 giai đoạn:

 • Giai đoạn 1 (Master 1): 10 tháng
 • Giai đoạn 2 (Master 2): 5 tháng
 • Giai đoạn 3: thực hiện luận văn và báo cáo tốt nghiệp: 5 tháng.

Văn bằng thạc sĩ

Học viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo được cấp song bằng:

Thạc sĩ Khoa học – Công nghệ – Y tế (STS), lĩnh vực Tin học, chuyên ngành Công nghệ thông tin và web (TIW) của UCBL.

Thạc sĩ Hệ thống Thông tin (IS) của Trường ĐH KH TN, ĐHQG – HCM.

Học phí

Học phí dự kiến 62.000.000 đồng/năm/hv (tương đương 2.400 Euro). Tổng thu học phí dự kiến mỗi học viên trong 2 năm học là 124.000.000 đồng. Học phí này đã bao gồm chi phí nhập học chuyển cho phía UCBL, Pháp.

Chương trình đào tạo (đính kèm)

12/ Thông tin liên hệ

Phòng ĐT Sau đại học

 • Điện thoại: 028 38.350.097
 • Email: dtsaudaihoc@hcmus.edu.vn
 • Địa chỉ: Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, Quận 5, TP.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

 

Nơi nhận:
– ĐHQG-HCM (để báo cáo);
– Ban Giám hiệu (để báo cáo);
– Các cơ quan, Trường, Viện;
– Lưu VT, SĐH.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Lê Quan