ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

NCS. LÊ TRỌNG NGỌC, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Khoa học máy tính – 62480101, với đề tài “Tiếp cận tính toán thông minh cho việc trích xuất gan và tổn thương gan từ ảnh MR ổ bụng ba chiềuvào lúc 8g30, ngày 26/02/2020,  tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM.