ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

NCS. PHẠM MINH NHỰT, chuyên ngành Công nghệ sinh học – 62420201, với đề tài “Nghiên cứu xây dựng dữ liệu khoa học về hoạt tính trị bệnh tiêu chảy của một số cây thuốc dân gian được sử dụng bời đồng bào K’Ho tại Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 14g00 ngày 17/01/2020, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM