ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do -Hạnh phúc

 

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 4 LỚP CAO HỌC KHÓA 28/2018

Thời gian thi: 02/12/2019 đến 13/12/2019

Lưu ý: Học viên phải mang theo thẻ học viên hoặc CMND khi vào phòng thi

Xem file đính kèm: Lịch thi HP 4 khóa 28 tháng 12-2019