Thông báo của Trung tâm Ngoại ngữ về việc mở các lớp luyện thi cấp tốc TOEIC Speaking – Writing (file đính kèm)