Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự thi cao học và hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh đến 16g00 ngày 26/4/2019.

Thí sinh đăng ký hồ sơ, nộp hồ sơ dự tuyển tại Phòng Đào tạo Sau đại học trong giờ hành chính.