Lớp ôn tập môn Tin học cơ sở cho hệ thống thông tin (môn Cơ sở dự thi cao học ngành Hệ thống thông tin) sẽ nghỉ học 1 buổi ngày 06/3/2019. Lịch học bù sẽ được giảng viên thông báo trên lớp vào buổi học tiếp theo (18g00 ngày 13/3/2019)