ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 193/SĐH

Tp.HCM, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc tạm hoãn khóa học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

Căn cứ theo kết quả tuyển sinh cao học khóa 2018, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG – HCM thông báo về việc tạm hoãn khóa học như sau:

Các ngành có tên trong danh sách sau được tạm hoãn 12 tháng do số lượng thí sinh trúng tuyển quá ít. Kết quả tuyển sinh được bảo lưu 12 tháng và các học viên sẽ được nhập học cùng với khóa tiếp theo vào tháng 12/2019

  • Lý thuyết xác suất và thống kê toán học,
  • Vật lý địa cầu,
  • Hải dương học,
  • Khí tượng – Khí hậu học,
  • Kỹ thuật điện tử – Viễn thông máy tính,
  • Kỹ thuật điện tử – Vi điện tử và thiết kế vi mạch.
  • Kỹ thuật địa chất
  • Giáo dục toán học thuộc ngành Toán ứng dụng (Chương trình mở tại Phân hiệu Đại học Quốc Gia TP. HCM tại tỉnh Bến Tre)

 

Nơi nhận:

– Web: sdh.hcmus.edu.vn

– Lưu SĐH

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

(đã ký)

Đặng Thị Phương Thảo