THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo Sau đại học chuyển tiếp Thông báo nghỉ Tết dương lịch năm 2019 từ Trường ĐH Khoa học Tự nhiên như sau:

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM thông báo trong dịp Tết Dương lịch 2019 sẽ thực hiện nghỉ liên tục 04 ngày, từ ngày29/12/2018 (thứ Bảy) đến hết ngày 01/01/2019 (thứ Ba), trong đó ngày 29/12 và 30/12/2018 là các ngày nghỉ cuối tuần. CBVC đi làm bù cho ngày 31/12/2018 (thứ Hai) vào ngày Thứ Bảy (05/01/2019).

Xem chi tiết thông báo lịch nghỉ Tết dương lịch 2019

Lưu ý: Các lớp cao học giáo viên giảng dạy đã thông báo đi học vào lịch nghỉ thì vẫn học bình thường.

Riêng các buổi bảo vệ luận văn Thạc sĩ, Luận án Tiến sĩ vào các ngày 29, 30, 31/12/2018 vẫn thực hiện bình thường theo kế hoạch đã thông báo.

Trân trọng.