THÔNG BÁO

LỊCH HỌC BỔ TÚC KIẾN THỨC MÔN SINH HỌC PHÂN TỬ

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo lịch học môn Sinh học phân tử (môn bổ túc kiến thức dành cho thí sinh tốt nghiệp đại học lệch ngành):

Lịch học trong tuần: tối thứ Năm, tối thứ Sáu (17g30 – 20g00)

Số tiết: 45 tiết (từ 25/10/2018 đến 29/11/2018)

Phòng học: F303