THÔNG BÁO

Chương trình dự bị tiến sĩ và học phí năm 2018

1. Chương trình học: (Xem file đính kèm)

2. Học phí:

– Khóa 6 tháng: 14.400.000đ

– Khóa 12 tháng: 28.800.000đ

Xem chi tiết thông báo chương trình và học phí dự bị tiến sĩ năm 2018