THÔNG BÁO

GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ DỰ THI CAO HỌC NĂM 2018 ĐỢT 2

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự thi chương trình đào tạo thạc sĩ năm 2018 đợt 2 như sau:

1/ Thời gian nhận hồ sơ được gia hạn đến 17g00 ngày 05/10/2018 (thứ Sáu)

2/ Thông báo chi tiết về kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018 đợt 2 xem tại đường link:

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2018- đợt 2