ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 742/KHTN-SĐH TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm 2018

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2018- đợt 2

(Địa chỉ trang web: https://sdh.hcmus.edu.vn/)

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP.HCM thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018- đợt 2 như sau:

1. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: Thi tuyển

2. ĐIỀU KIỆN THI TUYỂN:

Người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ phải thỏa các điều kiện sau đây:

2.1 Về văn bằng tốt nghiệp đại học: Người dự tuyển phải thỏa 1 trong các điều kiện về văn bằng như sau

a. Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp thì được dự thi vào các ngành cao học tương ứng mà không cần học bổ túc kiến thức (phụ lục 1).

b.Có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành dự thi và phải hoàn thành kiến thức bổ sung các môn qui định tại phụ lục 2.

c. Có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác với ngành dự thi và phải hoàn thành kiến thức chuyển đổi ngành như qui định tại phụ lục 2.

Thí sinh thuộc đối tượng (b) và (c) nhưng chưa có tên ngành trong phụ lục 2 thì nộp bảng điểm tốt nghiệp cho phòng ĐT SĐH trong thời gian từ ngày thông báo đến trước ngày 30/8/2018 để Nhà trường xét môn học bổ sung và môn học chuyển đổi.

Ghi chú: Người có bằng tốt nghiệp đại học do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải có giấy chứng nhận về văn bằng tốt nghiệp của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng- Bộ GDĐT

2.2. Nơi đào tạo, hệ đào tạo, xếp loại tốt nghiệp: không xét.

2.3. Về kinh nghiệm công tác chuyên môn:  Không xét thâm niên công tác

2.4. Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.

2.5. Có đủ sức khỏe để học tập.

2.6. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của thông báo này

3. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH VÀ MÔN THI:

3.1. Danh mục các ngành, tên môn thi từng ngành và dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh (phụ lục 3)

3.2. Các môn thi: thí sinh sẽ thi 3 môn: cơ bản, cơ sở và ngoại ngữ

  • Môn cơ bản và môn cơ sở: tên môn thi của từng ngành xem tại phụ lục 3 và đề cương môn thi xem tại trang web https://sdh.hcmus.edu.vn/
  • Môn ngoại ngữ:
    • Thí sinh đạt trình độ ngoại ngữ như qui định tại mục 3.3 thì được miễn thi môn ngoại ngữ
    • Thí sinh chưa đạt trình độ ngoại ngữ như qui định tại mục 3.3 thì phải đăng ký thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh năm 2018- đợt 2. Thí sinh chọn đăng ký thi 1 trong 4 ngoại ngữ: Anh, Pháp, Nga, Trung.
  • Thí sinh chưa có văn bằng/ Chứng chỉ ngoại ngữ trong thời gian nộp hồ sơ thi tuyển thì được phép nộp bổ sung đến trước 16g ngày 21/9/2018 và được hoàn lại lệ phí thi môn ngoại ngữ;
  • Các trường hợp nộp bổ sung văn bằng/ Chứng chỉ ngoại ngữ từ ngày 24/9/2018 đến 16 giờ ngày 26/10/2018 vẫn được xét miễn nhưng không được hoàn lại lệ phí thi môn ngoại ngữ.

Sau 16 giờ ngày 26/10/2018 các trường hợp không nộp bổ sung văn bằng/ chứng chỉ ngoại ngữ và không dự thi môn ngoại ngữ sẽ bị hủy kết quả thi môn cơ bản và cơ sở.

Xem chi tiết thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2018 đợt 2