PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO

Lớp ôn tập môn Toán cơ bản (môn cơ bản dự thi cao học các ngành Đại số và lý thuyết số, Toán giải tích, Lý thuyết xác suất và thống kê toán học, Toán ứng dụng) sẽ nghỉ học một buổi tối thứ Hai, ngày 24/9/2018.

Lý do: Giảng viên đi công tác

Lịch học bù: tối thứ Hai, ngày 01/10/2018