THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG 

PONY CHUNG NĂM 2018

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo nhận hồ sơ chương trình học bổng Pony Chung năm 2018 dành cho bậc cao học như sau:

 1. Số lượng: 02 suất học bổng cao học.
 2. Giá trị học bổng: 500USD/suất
 3. Điều kiện xét tuyển:
  • Là học viên cao học năm thứ 2 hệ đào tạo chính quy tập trung.
  • Đảm bảo hoàn thành tốt các chuyên đề theo tiến độ đào tạo.
  • Có công trình nghiên cứu khoa học được công nhận.
  • Có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, cần hỗ trợ tài chính để hoàn thành khóa học.
  • Chưa nhận học bổng của tổ chức nào khác trong năm học 2018 – 2019.
 4. Hồ sơ gồm:
  • Phiếu thông tin (theo mẫu), có đóng dấu giáp lai của trường.
  • Kết quả học tập và rèn luyện: đánh giá quá trình học tập, nghiên cứu khoa học được công bố.
  • Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc xác nhận gia đình khó khăn (có xác nhận của địa phương).
  • Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.
  • Bản sao giấy khen, giấy chứng nhận về thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động – phong trào…

Tham khảo các biểu mẫu liên quan tại www.vnu.hcmus.edu.vn (Chuyên mục Sinhvien/Hocbong)

 1. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

 Học viên nộp hồ sơ xét học bổng tại Phòng Đào tạo Sau đại học từ ngày ra thông báo đến 17g00 ngày 24/9/2018.

Xem chi tiết thông báo học bổng Pony Chung 2018

Mẫu phiếu thông tin

                                           PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC