Thông báo xét tuyển chương trình phối hợp đào tạo Thạc sĩ giữa Trường ĐH KHTN với Viện JVN-ĐHQG.HCM chuyên ngành ” Công nghệ thông tin & Truyền thông – ICT” và chuyên ngành ” Toán ứng dụng hướng Tài chính tính toán định lượng – QCF” năm 2018 (đợt 1) (Xem file đính kèm)

Thông báo xét tuyển ngành ICT và QCF năm 2018 đợt 1