CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ HÓA VÔ CƠ

Video giới thiệu tóm tắt chương trình

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo thạc sĩ hóa học chuyên ngành Hóa Vô cơ có kiến thức chuyên môn vững vàng và năng lực thực nghiệm cao, có khả năng đặt vấn đề chính xác, suy luận chặt chẽ hợp lý, có khả năng làm việc độc lập cũng như phối hợp nhằm đạt hiệu năng cao trong các lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy, sản xuất, quản lý, học tiếp tục nâng cao,… ở các quy mô khác nhau liên quan đến hóa học vô cơ và hóa học

Thế mạnh của chương trình

 • Nội dung chương trình được xây dựng trên cơ sở tham khảo những chương trình đào tạo thạc sĩ tiên tiến trên thế giới với phương pháp giảng dạy tích cực, dễ hiểu, kích thích sự sáng tạo.
 • Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy tận tâm, có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực Hóa học thực nghiệm, đã từng được đào tạo ở các trường đại học nước ngoài uy tín bao gồm 1 Giáo sư, 15 Phó giáo sư và hơn 24 Tiến sĩ.
 • Phòng thí nghiệm được trang bị với nhiều máy móc, thiết bị hiện đại phục vụ cho việc nghiên cứu chuyên sâu cũng như thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc tế, cấp nhà nước với nhiều công trình khoa học công bố trong và ngoài nước hàng năm.

Lợi ích của học viên khi tham gia chương trình đào tạo

Về Kiến thức chuyên môn, năng lực chuyên môn:

 • Hiểu biết và vận dụng những vấn đề lý thuyết căn bản của các lĩnh vực lý thuyết liên quan đến hóa học vô cơ: phức chất, tổng hợp các chất vô cơ, vật liệu vô cơ ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau, các phương pháp phân tích và nghiên cứu các chất vô cơ

Về kỹ năng:

 • Kỹ năng nghiên cứu: Có kỹ năng làm việc phòng thí nghiệm thành  thục. Biết và vận dụng việc  tìm kiếm tài liệu và thông tin khoa học ở các nguồn khác nhau; tổng hợp, tổng quan tài liệu, viết báo cáo và trình bày một vấn đề khoa học.
 • Khả năng đặt và giải quyết một vấn đề khoa học trên cơ sở yêu cầu của xã hội.
 • Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, khả năng phối hợp với các ngành nghề khác.

Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

 • Có khả năng thực hiện,  tổ chức và quản lý công việc ở các vị trí khác nhau như: viện nghiên cứu , nhà máy, xí nghiệp,..hoạt động liên quan đến ngành nghề hóa học, giảng dạy hóa học ở các cấp

Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

 • Có năng lực và kiến thức cơ bản để có thể tự học và nâng cao trình độ. Có đủ khả năng theo các chương trình đào tạo tiến sĩ hóa học trong và ngoài nước.
 • Có khả năng đảm nhiệm và làm việc hiệu quả ở các vị trí khác nhau như: Hoạt động chuyên môn trong các viện nghiên cứu các cấp. Tham gia vào các hạt động sản xuất và kinh doanh, quản lý các tổ chúc , nhà máy, xí nghiệp và hoạt động liên quan đến ngành nghề hóa học.
 • Giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng, phổ thông, các viện nghiên cứu.

Sơ nét về chương trình đào tạo

Cấu trúc chương trình đào tạo bao gồm:

 • Kiến thức chung
  • Triết học
  • Ngoại ngữ
 • Kiến thức cơ sở và chuyên ngành
 • Luận văn tốt nghiệp

Một số môn lý thuyết có thể bao gồm cả phần bài tập thực tế, bài tập nhóm hoặc thực nghiệm đi kèm để học viên có thể áp dụng và liên hệ với lý thuyết.

Một số môn được đánh giá cuối kỳ bằng seminar nhằm giúp học viên trang bị kỹ năng tự học, tự nghiên cứu và sáng tạo.

Thông tin tuyển sinh cao học

 • Tên chuyên ngành: Hóa vô cơ
 • Mã ngành: 8440113

Đối tượng người học:

 • Sinh viên tốt nghiệp đại học các ngành đúng và phù hợp, bao gồm các ngành: Hóa học; Công nghệ Hóa; Sư phạm Hóa

Thời gian thi tuyển (hằng năm): tháng 5 và tháng 10

Thời gian nộp hồ sơ (hằng năm): tháng 3 và tháng 8

Chỉ tiêu tuyển sinh (hằng năm): dự kiến 15 học viên.

Các môn thi tuyển

 • Môn cơ bản: Cơ sở Hóa học Đại cương
 • Môn cơ sở: Cơ sở lý thuyết Hóa học
 • Ngoại ngữ (theo chương trình thi tuyển của Trường ĐHKHTN)

Địa điểm đào tạo: Cơ sở Nguyễn Văn Cừ

Thời gian đào tạo: 1 – 2 năm

Xem chi tiết tại Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2022 – đợt 2

Tham khảo