Lịch thi lớp bổ túc kiến thức ngành Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Trí tuệ nhân tạo K32 – K33 – K34 khoá tháng 4/2024 (Xem file đính kèm) có cập nhật mới